آغاز سخن

آغاز سخن

هر انسانی برای رسیدن به تعالی می بایست تمامی استعدادهای خود را  پرورش دهد

این استعدادها به دو دسته اند :استعدادهای مادی و استعدادهای معنوی

استعدادهای مادی بوسیله کسب درامدهای اقتصادی مکفی برورش داده می شود

استعدادهای معنوی بوسیله رعایت اخلاقیات و آداب و سنن عقلانی هر جامعه

نکته : از طرفی نیز از نظر علمی برآوردن نیازهای مادی بر برآوردن نیازهای معنوی مقدم است به همین جهت اگر اوضاع اقتصادی جامعه ای دچار بحران شود معمولا اخلاقیات کم رنگ می شود

نکته : از طرف دیگر رعایت اخلاقیات از طرف ما برای جامعه و همچنین رعایت اخلاقیات از طرف اعضاء جامعه برای ما سبب موج تقویتی اخلاقیات در جامعه می شود

/ 1 نظر / 234 بازدید
پارسا محمدی

توی سایت زیاد چیزی وجود نداره